Over Jam Harderwijk & Omstreken

Advies en aanvraag PGB

Een PGB is een Persoonsgebonden Budget. Ieder kind dat door een beperking of ziekte extra zorg nodig heeft, kan in aanmerking komen voor een PGB. Met dit budget wordt zorg ingekocht bij verschillende hulpverleners, waaronder JAM. JAM biedt onder andere trainingen aan op het gebied van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, emoties en omgang met anderen. Daarnaast geeft JAM individuele lessen in plannen en structureren.

Kinderen die in aanmerking komen voor een PGB worden samen met hun ouders bij JAM uitgenodigd voor een intakegesprek. Omdat de zorgvraag vaak gerelateerd is aan de diagnose autisme, ADHD, gedragsproblemen of hoogbegaafdheid kijkt een orthopedagoog van JAM mee tijdens dit gesprek. In overleg met de ouders wordt vervolgens een begeleidingsplan voor het kind opgesteld, met daarin de doelen waaraan het kind gaat werken. Na goedkeuring van de gemeente worden de zorguren bij JAM ingepland. Het kind krijgt daarbij een vaste begeleider op één van de JAM locaties in Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet of Elburg. Ouders ontvangen na elke begeleiding een verslag via e-mail. Daarnaast worden zij vier maal per jaar bij JAM uitgenodigd voor een korte evaluatie. De doelen uit het begeleidingsplan worden halfjaarlijks of jaarlijks geëvalueerd, waarna bekeken wordt of voortzetting van de ondersteuning noodzakelijk is.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze professionals.

Contactformulier

Skip to content