Over Jam Harderwijk & Omstreken

Begeleiding van kind en gezin

Wij bieden ondersteuning aan gezinnen met kinderen in bijzondere of moeilijke situaties. Denk hierbij aan gezinnen waarin bij één of meer van de gezinsleden een diagnose (ADHD, ADD, autisme, DCD, faalangst) is vastgesteld. Maar ook kinderen met hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie kunnen voor hulp bij ons terecht.

Daarnaast biedt JAM ondersteuning aan kinderen met ouders in echtscheiding en bij puberteitsproblematiek. Deze hulp is altijd maatwerk. Wij stemmen, in overleg met ouders en kind, het hulpprogramma op de situatie af.

KIES-programma (Kind In Echtscheidings Situatie)

In geval van echtscheiding bieden wij zowel hulp aan ouders als aan kind. Voor kinderen gebruiken we hierbij het KIES-programma. Onze gecertificeerde KIES-coach leert het kind omgaan met alles wat anders wordt door de scheiding, zodat het verder kan gaan met een onbelaste jeugd. Het KIES-programma kan bij JAM op individuele basis of in een groep gevolgd worden. Voor meer informatie over het KIES-programma verwijzen wij u graag naar www.kiesvoorhetkind.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze KIES-coach Astrid de Bruin via 0341-745 788.

Onderzoeken

JAM | Harderwijk neemt op aanvraag diverse onderzoeken af.

  • Beschrijvende diagnostiek: onze orthopedagoog brengt de klachten/symptomen waarmee je kind te maken heeft in kaart, alsmede de duur en ernst van de symptomen en de mogelijke risico’s. De beschrijvende diagnose biedt aanknopingspunten voor eventuele verdere behandeling of verdere diagnostiek.
  • Drempelonderzoek: wie twijfel heeft over de juiste keuze van voortgezet onderwijs voor zijn/haar kind kan gebruik maken van ons (aanvullend) drempelonderzoek. We toetsen je kind op gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. We brengen naar aanleiding van de toets onafhankelijk advies uit voor de keuze van het vervolgonderwijs. Ons drempelonderzoek is geschikt voor kinderen uit de groepen 7 en 8 en de brugklas.
  • Motivatie- en faalangstonderzoek: kan je kind op school eigenlijk best goed meekomen, maar ontbreekt het hem of haar aan motivatie? Dan gaan we onderzoeken waar het gebrek aan motivatie vandaan komt. Soms speelt faalangst een rol. Kinderen met faalangst zijn bang voor een negatief oordeel van anderen, zoals ouders, leraren en klasgenoten. Bij JAM kunnen we door middel van tests en gesprekken bekijken waar bij jouw kind het gebrek aan motivatie door veroorzaakt wordt en of er sprake is van faalangst. Naast dit onderzoek bieden we training aan voor kinderen bij wie faalangst is vastgesteld.

Zoek je hulp of heb je vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze professionals.

Contactformulier

Skip to content