Over Jam Harderwijk & Omstreken
  • 11 november 2022
  • sg_admin
  • 0

Hij houdt er niet van om in de belangstelling te staan en al helemaal niet als er speciaal voor hem gespeecht wordt. Maar dat hoort er toch echt bij als je
als eerste leerling van JAM School eindexamen doet én je diploma haalt.
Een prachtige prestatie van JAM School-leerling Jorrit. Jantine van JAM
vertelt over de moeilijke weg die Jorrit afgelegde naar zijn diploma toe. En
over zijn keuze voor de opleiding die hij nu volgt, een heel bijzondere!


JAM School, onderdeel van JAM | Harderwijk, is er voor leerlingen die in het
regulier of bijzonder onderwijs geen passende plek kunnen vinden. Bij JAM
wordt een persoonlijk lesrooster voor hen gemaakt, met 1-op-1 begeleiding.
Sommigen van deze leerlingen zijn tijdelijk bij JAM en vinden hun weg terug
naar het regulier onderwijs. Anderen blijven voor langere tijd en krijgen de
mogelijkheid om bij JAM het Staatsexamen af te leggen. Jorrit was de eerste!
Jantine schetst hoe Jorrit als achtjarige jongen al in de bakfiets van zijn moeder
naar JAM gebracht werd voor de knutselmiddag. Later werd de begeleiding
intensiever. Doordat Jorrit autisme én een visuele beperking heeft, verliep zijn
schooltijd moeizaam. Hij bezocht verschillende scholen en hij heeft zelfs een
periode helemaal thuis gezeten. Bij JAM School vond Jorrit uiteindelijk zijn
plek. ‘Je kwam eigenlijk altijd,’ vertelt Jantine. ‘Zelfs toen je in het ziekenhuis
lag, volgde je online lessen van JAM. Je was flink ziek en zag helemaal bleek.
Maar je zette door!’ Moedig en sterk zijn dan ook karaktereigenschappen van
Jorrit die Jantine benadrukt. Sportief is Jorrit ook. Ondanks zijn beperkte zicht,
fietste hij gerust met 23 kilometer per uur naar JAM!


Ook examinator Tjeerd van der Wal roemt tijdens zijn speech Jorrits
doorzettingsvermogen. ‘Jorrit heeft een geweldige mentaliteit. Dat zie ik lang
niet altijd bij mijn kandidaten! Het was voor hem extra lastig in verband met zijn
gezichtsbeperking. Sommige examens werden hem voorgelezen, andere waren
groot afgedrukt. Er waren ook mondelinge examens. Jorrit heeft zich er met
overgave doorheen geslagen.’


Dat Jorrit zich door zijn visuele handicap niet klein laat krijgen blijkt ook uit de
opvallende keuze voor zijn vervolgopleiding. Als Jorrit hierover begint te praten
straalt hij. Hij reist nu dagelijks op en neer naar Zwolle en volgt de MBO
opleiding voor fotografie. De docenten en leerlingen daar kennen hem al. Hij
heeft het er naar zijn zin. Trots laat Jorrit een paar heel mooie foto’s zien.
Examinator Tjeerd is onder de indruk en geeft Jorrit de naam van een bekende
fotograaf. ‘Die neemt graag stagiaires aan met een bijzonder verhaal,’ licht
Tjeerd toe. Jorrit noteert de naam. Want een bijzondere leerling met een
bijzonder verhaal is hij zeker!


Voor meer info: Hoofdvesting JAM
Laan 1940/1945 nr.1 Harderwijk

Telefoon: 06-11083676/0341-745788
Mail: info@jamharderwijk.nl
www.jamharderwijk.nl

Ouders van Jorit (links) en de docent die het staatsexamen afnam (rechts).

Skip to content