Over Jam Harderwijk & Omstreken
  • 11 december 2020
  • sg_admin
  • 0

Huiswerk maken was niet zo lang geleden nog heerlijk overzichtelijk. De docent vertelde na de les wat het huiswerk was, je pende het in je agenda, de dag ervoor maakte je het, en klaar. Met een toets begon je een paar dagen van tevoren te leren. Als het veel was ging je de laatste avond door tot je het kende.

Hoe anders is het nu. Het huiswerk staat online. Sommige docenten geven weloverwogen hun taken op en bespreken dit met de klas, anderen houden zich strak aan het jaarschema. Ouders kunnen inloggen en meekijken als ze willen (en het snappen), en de behaalde cijfers zien. Jam heeft een mini-enquête gehouden onder leerlingen van de drie scholen voor voorgezet onderwijs in Elburg. “Er zijn verschillen in ervaringen”. licht Peter Voost van Jam toe. “Hoe kleiner de school, hoe meer er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met omstandigheden en drukte zoals een toetsweek. Sommige leerlingen mopperen over lange, vage omschrijvingen of dat in de les niet wordt verteld dat er huiswerk is. Anderen sturen de docent berichtjes met vragen. Alle leerlingen vinden dat de docenten zich redelijk aan de afspraken over huiswerk opgeven houden. Op het Van Kinsbergen college begint de dag in de stamgroep, waarin vragen kunnen worden gesteld en huiswerk, toetsen en opdrachten besproken worden. Op het Nuborgh College speelt de mentor de grootste rol bij vragen over huiswerk.” Over het online meekijken van ouders zijn de meningen verdeeld. “Kijken is niet zo erg, maar navragen of taken af zijn is minder leuk. Soms wordt afgesproken om niet in te loggen, omdat dit te veel druk geeft. Het kunnen zien van de cijfers wordt verschillend ervaren. Hiervoor maken enkelen thuis afspraken om het gezellig te houden.” Op alle scholen is extra zorg geregeld voor leerlingen die uit zichzelf het leren en huiswerk maken niet rond krijgen. Buiten school is ook hulp mogelijk: Jam verzorgt in de regio, ook in Elburg, huiswerkbegeleiding. “Voor elke leerling wordt een eigen plan gemaakt. Soms is een rustige plek zonder afleiding al genoeg.” De begeleider kijkt mee met de taken en helpt een planning maken, zodat er structuur ontstaat. “Er kan worden overhoord en de stof voor een toets doorgenomen of we geven leertips (‘leren leren). Soms is een minicursus samenvattingen maken of woordjes leren een oplossing. De leerlingen vinden huiswerk een hele klus, maar met wat hulp van alle kanten komt het vast goed!”

Bron: https://www.veluwekoerier.nl/reader/21401/15635/huiswerk-is-best-een-klus-

Skip to content