Over Jam Harderwijk & Omstreken
  • 7 januari 2022
  • sg_admin
  • 0

Door de coronacrisis zijn de leerachterstanden op veel basisscholen en middelbare scholen aanzienlijk. Schattingen per vak, gemaakt door de Rijksoverheid, lopen uiteen van 14 weken voor rekenen tot maar liefst 27 weken voor Nederlandse leesvaardigheid. Gelukkig heeft diezelfde Rijksoverheid ruime subsidies voor het onderwijs beschikbaar gesteld.

Scholen mogen het extra geld besteden aan het inzetten van meer personeel of bijvoorbeeld aan het geven van bijlessen. JAM Harderwijk is hierbij in de regio een vaak gevraagde partner. Zo geeft JAM op verschillende scholen bijlessen, bijspijkerlessen of boostlessen. Voor welke naam een school ook kiest, de extra lessen zijn in alle gevallen hard nodig. Dat geldt voor zowel basisscholen als voor middelbare scholen. Biologie docent Sven Rijsbosch van JAM beaamt dit. ‘Veel leerlingen zijn in de coronatijd hun zelfvertrouwen kwijt geraak,’ vertelt hij. ‘De onlinelessen hebben hen onzeker gemaakt. Tel daarbij op dat de leerlingen thuis veel afleiding hadden door bijvoorbeeld hun telefoon en de achterstand is compleet.’ Sven gaf de afgelopen weken boostlessen aan eindexamenleerlingen van mavo en havo. En die leerlingen waren zeer gemotiveerd. ‘De leerlingen stelden veel vragen en waren duidelijk met een inhaalslag bezig. Ze kwamen zelfs in de kerstvakantie naar bijles,’ zegt Sven. ‘We hebben veel lesstof herhaald en geoefend voor komende toetsweek. Ik verwacht dan ook dat leerlingen nu met meer zelfvertrouwen hun schoolexamens tegemoet gaan.’

Dat de uiteindelijke resultaten van de leerlingen door een ‘coronabril’ bekeken moeten worden bleek bijles Nederlands docent Mireille van Orden. ‘Op één van de scholen vertelde een docent van 3 havo mij over zijn klas. Leerlingen met twee tekortpunten in de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) horen op dit moment bij de kinderen die bovengemiddeld scoren. Daar schrok ik wel van,’ vertelt Mireille. ‘Gelukkig pakken veel leerlingen uiteindelijk de draad goed op als de lessen weer gewoon op school gegeven worden.’

Maar dan is het wel fijn als er voorlopig geen nieuwe lockdown komt. De sluiting van de scholen afgelopen december kwam precies toen JAM Harderwijk aan een nieuwe serie van bijlessen, bijspijkerlessen en boostlessen begon. Dan is het wel dweilen met de kraan open. Leerlingen lopen op die manier de achterstanden niet gemakkelijk in. De bijlessen van komend voorjaar moeten dan zeker powerlessen worden!

Skip to content