Over Jam Harderwijk & Omstreken
 • 20 juli 2020
 • sg_admin
 • 0

Zomerschool voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs

Heeft uw kind doordat het een langere tijd niet naar school is gegaan een achterstand opgelopen in zijn of haar kennis en vaardigheden? Laat het dan elke dinsdag gedurende de zomervakantie deelnemen aan de zomerschool van JAM, speciaal voor basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met groep 8.

Onze zomerschool is bij uitstek geschikt om leer- en ontwikkelachterstanden in te lopen. Dit doen we door de kinderen allereerst een hele fijne tijd te bieden. Je leert immers alleen als je het naar je zin hebt. Daarbij richten we ons zowel op cognitieve als op sociaal-emotionele aspecten én op studievaardigheden.

Onze aanpak


 • Kinderen groep 3 t/m 8
 • Wekelijks op dinsdag vanaf 21 juli tot en met 25 augustus
 • Van 09.00 tot 14.00 uur
 • Maximaal vier kinderen in één groep
 • Groepjes voor onder-, midden- en bovenbouw
 • Inschrijven voor minimaal 2 weken.

Begeleiding van begin tot eind


We begeleiden en volgen de kinderen van begin tot eind. We doen dit in verschillende stappen:

 • 1. Intake met ouder(s): waar staat het kind en wat zijn de leerdoelen?
 • 2. Aanmaak van een portfolio per kind en instroom in ons programma
 • 4. Tussentijdse voortgang
 • 5. Evaluatie en warme overdacht naar de ouder(s).

Onze zomerschool in het kort:


 • Gericht aanbod voor elke leerling
 • Inzet op het inlopen van leerachterstanden
 • Bekwame, betrokken en gemotiveerde begeleiding van uw kind
 • Ontwikkeling in taal, rekenen en/of andere vakken
 • Versterking van sociaal-emotionele vaardigheden én studievaardigheden
 • Frisse start van uw kind aan het begin van het nieuwe schooljaar

Waar?


 • In week 30 en 31 aan de Academiestraat 14 (ingang Kloosterplein) in Harderwijk en vanaf week 32 aan de Laan 1940/1945 nr 1 in Harderwijk.

Kosten


 • 37,50 euro per dinsdag van 9.00 – 14.00 uur (inclusief lesmateriaal).

Meer informatie?


Wilt u meer weten over onze Zomerschool voor basisschoolleerlingen en wat wij voor uw kind kunnen betekenen, neem dan contact op met Jantine van Hunenstijn, 06-10520682 of Astrid de Bruin, 06-11083676 of mail naar info@jamharderwijk.nl.

Skip to content