Over Jam Harderwijk & Omstreken

CITO-, IEP- of NIO-training

De Centrale Eindtoets is gelukkig niet leidend bij het schooladvies in groep 8. De leerkracht, die het kind elke dag meemaakt, baseert het advies op zijn of haar algehele indruk. Wel is het fijn als de uitlag van de eindtoets het advies van de leerkracht onderstreept. Daarom blijft de CITO-, IEP- of NIO-eindtoets voor de basisschoolkinderen spannend en belangrijk. Bij JAM kan uw kind zich in een groepje of individueel voorbereiden op deze Centrale Eindtoets. Zo went hij of zij alvast aan het systeem van meerkeuzevragen en de tijdsdruk. We besteden daarbij aandacht aan het opsporen van- en werken aan lastige leerstof.

Neem voor meer info contact op met één van onze professionals of meld je direct aan!

Contactformulier

Skip to content