Over Jam Harderwijk & Omstreken

Remedial Teaching

Bij JAM geven we Remedial Teaching op het gebied van rekenen, taal en lezen aan kinderen van vier tot veertien jaar. Deze individuele begeleiding is er voor alle kinderen met een leerachterstand. Als er bij jouw kind sprake is van dyslexie, dyscalculie, een non-verbale leerstoornis, autisme, DCD of AD(H)D dan wordt de begeleiding daar volledig op afgestemd. Dit doen we uiteraard zoveel mogelijk in overleg met ouders en betrokken leerkrachten.

Neem voor meer info contact op met één van onze professionals of meld je direct aan!

Contactformulier

Skip to content