Over Jam Harderwijk & Omstreken

Rekentoets

Voor veel jongeren blijft rekenen best lastig. Scholen besteden aandacht aan het verbeteren van de rekenvaardigheid bij leerlingen, maar soms is die aandacht niet toereikend. Vooral niet met de rekentoets in het vooruitzicht. Die telt vanaf schooljaar 2015-2016 volwaardig mee in de kernvakkenregeling. Op de havo en het vwo mag er in de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen niet meer dan een onvoldoende (een vijf) als eindcijfer worden gehaald. Voor vmbo-tl geldt dat er voor de vakken Nederlands en rekenen maximaal een vijf als eindcijfer mag worden gehaald. In theorie zou je op vmbo-tl dus voor zowel rekenen als Engels een vijf als eindcijfer mogen hebben.

Rekenen is voor elk niveau op het voortgezet onderwijs een examenvak, maar het cijfer telt vooralsnog alleen voor het vwo-diploma mee. Voor vmbo- en havoleerlingen geldt dat het resultaat van de rekentoets wel wordt vermeld op de cijferlijst, maar dat het resultaat niet van invloed is op het wel of niet slagen.

Voor leerlingen die zich graag optimaal willen voorbereiden op de rekentoets, is er op maandag- en donderdagavond van 19.00 tot 20.15 uur een training, bij JAM, aan de Academiestraat. Elk groepje leerlingen krijgt daar op zijn of haar eigen niveau begeleiding van een ervaren rekendocent. De lessen zijn ook individueel, op afspraak, te volgen.

Contactformulier

Skip to content