Over Jam Harderwijk & Omstreken

Zomerschool

Met subsidie van de Stichting Leergeld Randmeren organiseert JAM ook dit jaar een zomerprogramma voor kinderen met een leerachterstand. Het programma is bedoeld voor ouders van kinderen die zich de kosten van bijlessen niet kunnen veroorloven. De kinderen krijgen bij JAM een steuntje in de rug op het gebied van rekenen, spelling, taal en sociaal emotionele begeleiding. Ze komen gedurende de vakantie elke week een ochtend naar JAM Harderwijk. In totaal zullen dit vijf dagdelen van drie uur zijn. De leerlingen gaan in groepjes van vier tot zes kinderen aan de slag onder professionele begeleiding. Naast inspanning is er ook aandacht ontspanning. We organiseren spelopdrachten en activiteiten op het terrein van JAM.

Dit jaar behoren een bezoek aan de bibliotheek en een bezoek aan Cultuurkust in het oude klooster van Harderwijk tot de extra activiteiten. De kinderen krijgen zo de kans om zelf leuke kinderboeken te ontdekken en ze gaan aan de slag op creatief gebied. Zo bezorgen we de kinderen een gezellige zomervakantie én een betere overgang naar de volgende groep! 

ZOMERPROGRAMMA 2022

Stichting Leergeld/JAM 

Basisonderwijs (groep 3 – 8)  

BASISONDERWIJS WEEK 29 WEEK 30 WEEK 31 WEEK 32 WEEK 33 

INLOOP + 

LEZEN 

INLOOP+ 

LEZEN 

INLOOP+ 

LEZEN 

INLOOP+ 

LEZEN 

SOCIAAL 

EMOTIONEEL 

SOCIAAL 

EMOTIONEEL 

SOCIAAL 

EMOTIONEEL 

SOCIAAL 

EMOTIONEEL 

TAAL EN 

SPELLING 

TAAL EN 

SPELLING 

TAAL EN 

SPELLING 

TAAL EN 

SPELLING 

SOCIAAL 

EMOTIONEEL 

SOCIAAL 

EMOTIONEEL 

SOCIAAL 

EMOTIONEEL 

SOCIAAL 

EMOTIONEEL 

09:00 – 09:15     INLOOP + LEZEN 

09:15 – 09:45     SOCIAAL  EMOTIONEEL 

10:00 – 10:45    TAAL EN  SPELLING 

10:45 – 11:15    SOCIAAL  EMOTIONEEL 

11:15 – 12:00    REKENEN 

Extra in te plannen: bezoek bibliotheek en een onderdeel muziek bij Cultuurkust.

Inhoudelijk: 

 • Vijf dagdelen van drie uur gedurende de zomervakantie. 
 • Intake- en evaluatiegesprek met kind en ouders van twee x 30 minuten. 
 • Contact met de ib’er van de school van het kind om de begeleiding op leergebied   (taal, spelling en rekenen) zoveel mogelijk af te stemmen op de hulpvraag van het kind.
 • Locatie: Laan 1940/1945 nr 1 in Harderwijk
 • Cursusdata: dagelijks vanaf dinsdag 19 of donderdag 21 juli tot en met dinsdag 16 of donderdag 18 augustus a.s.  
 • Groepsgrootte: 4 tot 6 leerlingen per niveau. 
 • De lessen op cognitief gebied geven bevoegde basisschooldocenten van JAM. Op sociaal emotioneel gebied zetten we zowel onze orthopedagogen in als onze pedagogen. 

 Tijdens de sociaal emotionele begeleiding gaan we vooral in op het volgende: 

Wanneer is het gepast om een gesprekje te beginnen en hoe doe je dat dan? Hoe stel je grenzen of hoe  vraag je om hulp? Sociale en emotionele vaardigheden, zoals je verplaatsen in de ander en het juist inter preteren van signalen, zijn voor dit soort alledaagse dingen heel erg belangrijk. Vandaar dat we die tijdens  ons zomerprogramma steeds opnieuw terug laten komen. Ons doel is dat leerlingen leren dat wanneer hij  of zij daar succesvol in is, dit bijdraagt aan de relatie die hij of zij met anderen heeft en dat daardoor zijn of  haar welzijn wordt vergroot. Een tekort aan sociaal-emotionele vaardigheden kan tot allerlei problemen leiden  in gedrag en relaties bij kinderen. Vandaar dat dit een belangrijk onderdeel is op iedere morgen dat we de  kinderen bij JAM zien. 

We maken vooral gebruik van psycho-educatieve oefeningen en gedragsoefeningen zowel gericht op interpersoonlijke vaardigheden als op emoties en cognities, die gepaard gaan met het benadrukken van de eigen  verantwoordelijkheid en autonomie. Methodieken die we daarvoor o.a. gebruiken zijn:  

 • Handleiding voor jezelf. 
 • Rots en Water (we werken met meerdere bevoegde trainers). 
 • De 4G-methode. 
 • Het Kwaliteitenspel. 
 • De Kwaliteiten matrix. 
 • De Spiegel Jezelf-methode. 

Onze orthopedagoge, Soanne van der Scheer, deed onderzoek naar bouwen aan weerbaarheid. Het advies  dat uit dit onderzoek kwam is de basis voor de trainingen die wij op dit gebied vanuit JAM aanbieden. Mocht  u het onderzoek willen inzien, dan sturen we u dat graag toe. 

Taal, spelling en rekenen 

Bij JAM hebben we een aantal specialisten op het gebied van rekenen, taal en spelling in dienst. Denk daar bij aan Jan Jongenotter, Anne Piersma, Peter Voost, Albert van ’t Land, Jeannette Adriaansz, Janny Vaastra en Rob Tiethoff. Leerlingen uit de regio staan in de rij om van deze ervaren basisschool docenten les te krijgen en we constateren dat ieder kind dat individuele hulp krijgt van een van hen daadwerkelijk vooruit gaat. De lesmethodes die de scholen gebruiken zijn in ons bezit evenals veel extra materiaal. 

Neem voor meer info of een inkomenstoetsing contact op met één van onze professionals.

 

Contactformulier

Skip to content